RO | EN | HU
Noutăţi / Ştiri:

Convocator AGA NR.1 ANVICO S.A. 10.03.2023 ... citeste mai departe »

Politica in domeniu calitaii mediului-securitatii informatiei 16.05.2018 ... citeste mai departe »

Finalizare implementare proiect "Imbunatatirea tehnologiei informatiilor ..." 12.05.2014 ... citeste mai departe »

Convocator AGA ANVICO S.A. Nr.1 14.03.2022

14.03.2022

  In conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990- privind societatile- republicata si modificata, administratorul unic al Societatii ANVICO S.A. Tirgu-Mures convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2022, orele 14.00 la sediul societatii din Tg.Mures, str.Gh.Doja, nr.185, avand urmatoarea ordine de zi:

 1. Analiza activitatii societatii pentru anul financiar 2021;

 2. Prezentarea raportului administratorului unic ;

 3. Prezentarea raportului auditorului ;

 4. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2021;

 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;

 6. Contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unui credit pentru capital de lucru in valoare de 2.000.000 RON pentru o perioada initiala de 36 luni in conditii de creditare negociate cu banca si cu respectarea conditiilor Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA;

 7. Aprobarea constituirii garantiilor aferente creditului, conform negocierilor cu banca si cu respectarea conditiilor programului accesat, in favoarea Bancii Transilvania si a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publicein calitate de cocreditori, proportional cu procentul de garantare, garantii reprezentate de:
  - 7.1. ipoteca legala mobiliara asupra incasarilor si solduluicontului curent si a subconturilor societatii deschise la Banca Transilvania.
  - 7.2. garantia de stat in proportie de 80% din valoarea facilitatii.

 8. Desemnarea actionarului majoritar si a administratorului unic cu puteri depline al societatii, dna Moscviciov Mirela in vederea negocierii si semnarii tuturor documentelor contractuale necesare in vederea contractarii creditului pentru capital de lucru de la pct. 6din prezentul convocator (contractele de credit, contractele de garantii cu banca sau alte entitati juridice si/sau orice alte documente sau anexe aferente contractelor de credit).

 9. Diverse.

   

Daca la prima adunare nu se intruneste cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor, a doua adunare generala ordinara va avea loc in acelasi loc la aceeasi ora la data de 28 aprilie 2022.

 

 

 

Administratorul unic al

ANVICO S.A. Tîrgu-Mures

Mirela MoscviciovAcasa | Despre noi | XEROX | IBM | Software Development | Web Design | Digital Album Maker | Parteneri | Cariera | Noutati | Contact