RO | EN | HU
Noutăţi / Ştiri:

Convocator AGA NR.1 ANVICO S.A. 10.03.2023 ... citeste mai departe »

Politica in domeniu calitaii mediului-securitatii informatiei 16.05.2018 ... citeste mai departe »

Finalizare implementare proiect "Imbunatatirea tehnologiei informatiilor ..." 12.05.2014 ... citeste mai departe »

Convocator AGA ANVICO S.A. 2015

19.05.2015

  

CONVOCATOR

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990- privind societatile- republicata si modificata, administratorul unic al S.C. ANVICO S.A. Tirgu-Mures convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 mai 2015, ora 14.00 la sediul societatii din Tg.Mures, str.Gh.Doja, nr.185, avand urmatoarea ordine de zi:

  1. Analiza activitatii societatii pentru anul financiar 2014;

  2. Prezentarea raportului administratorului unic ;

  3. Prezentarea raportului auditorului ;

  4. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2014;

  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015;

  6. Masuri organizatorice pentru anul financiar 2015;

  7. Diverse.

La adunarea generala ordinara vor putea participa actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01 martie 2015, actionari care vor fi convocati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, intemeiat pe prevederile art.117 alin.(4) din Legea nr.31/1990- privind societatile- republicata si modificata.

 

 

 

Administratorul unic al

ANVICO S.A. Tîrgu-Mures

Mirela MoscviciovHome | About us | XEROX | IBM | Software Development | Web Design | Digital Album Maker | Partners | Career | News | Contact