RO | EN | HU
Noutăţi / Ştiri:

Convocator AGA NR.1 ANVICO S.A. 10.03.2023 ... citeste mai departe »

Politica in domeniu calitaii mediului-securitatii informatiei 16.05.2018 ... citeste mai departe »

Finalizare implementare proiect "Imbunatatirea tehnologiei informatiilor ..." 12.05.2014 ... citeste mai departe »

Convocator AGA ANVICO S.A. 2018

18.05.2018

 

CONVOCATOR

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990- privind societatile- republicata si modificata, administratorul unic al Societatii ANVICO S.A. Tirgu-Mures convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 25 mai 2018, ora 09.00 la sediul societatii din Tg.Mures, str.Gh.Doja, nr.185, avand urmatoarea ordine de zi:

  1. Analiza activitatii societatii pentru anul financiar 2017;

  2. Prezentarea raportului administratorului unic ;

  3. Prezentarea raportului auditorului ;

  4. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2017;

  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

  6. Masuri organizatorice pentru anul financiar 2018;

  7. Diverse.

La adunarea generala ordinara vor putea participa actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01 martie 2018, actionari care vor fi convocati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, intemeiat pe prevederile art.117 alin.(4) din Legea nr.31/1990- privind societatile- republicata si modificata.

 

 

 

Administratorul unic al

ANVICO S.A. Tîrgu-Mures

Mirela MoscviciovHome | About us | XEROX | IBM | Software Development | Web Design | Digital Album Maker | Partners | Career | News | Contact