RO | EN | HU
Noutăţi / Ştiri:

Convocator AGA NR.1 ANVICO S.A. 10.03.2023 ... citeste mai departe »

Politica in domeniu calitaii mediului-securitatii informatiei 16.05.2018 ... citeste mai departe »

Finalizare implementare proiect "Imbunatatirea tehnologiei informatiilor ..." 12.05.2014 ... citeste mai departe »

Politica in domeniul-calitatii-mediului-securitatii informatiei

16.05.2018

M ANV 1-01 ED.1 R.5

POLITICA in domeniul - CALITATII - MEDIULUI - SECURITATII INFORMATIONALE (SMI)

 

S.C. ANVICO S.A. îsi propune prin Politica Sistemului de Management Integrat (SMI), sa mentina si ss îmbunatateasca continuu practicile în domeniul calitatii, mediului al securitatii informatiilor, pentru a pastra pozitia de avangarda în domeniul sau de activitate. SMI se aplica activitatilor pe care le desfasoara în domeniul serviciilor managementului de documente, prestate cu scopul de a ridica nivelul competitional al companiei, în mediul concurential de piata. Profitabilitatea, cash flow-ul, respectarea cerintelor legale si de reglementare, a cerintelor clientului si cerintelor impuse de mediul de afaceri, precum si imaginea comerciala pozitiva a organizatiei, o continua crestere a satisfactiei clientilor – sunt obiectivele tangibile pentru care echipa  ANVICO îsi concentreaza constant eforturile.

SMI al ANVICO S.A. se dezvolta în baza evaluarii riscurilor pentru securitatea informatiei pe baza criteriilor stabilite în metodologia de evaluare a riscurilor de securitatea informatiei, calitatii si a aspectelor de mediu; evaluari în care au fost implicate cele mai bune practici si metode cunoscute ca si experienta organizatiei în sfera securitatii informatiei si protectiei mediului.

            Suntem preocupati de îmbunatatirea continua a performantei globale a societatii, a performantei de calitate, mediu si de securitatea informatiei prin monitorizarea, controlul si diminuarea aspectelor semnificative de mediu identificate si a riscurilor substantiale identificate pentru securitatea informatiei, pentru a raspunde asteptarilor tuturor partilor interesate (proprietari, beneficiari, furnizori, angajati, societate civila), cât si de îmbunatatirea perpetua a imaginii organizatiei. În acest sens, ANVICO S.A., prin intermediul managementului, a angajatilor si a tuturor actiunilor intreprinse de acestia, se conformeaza legislatiei în domeniile calitatii, a mediului si securitatii informatiei si oricaror schimbari survenite în legislatia româna si europeana referitoare la procesele si activitatile proprii, militând pentru pastrarea unui echilibru între cerintele economice, sociale si de mediu. Pentru noi Sistemul de Management Integrat, ca si standard de excelenta, reprezinta o abordare logica si sistematica, ceea ce permite în prezent decizii strategice si operationale optime, care iau în considerare toate aspectele esen?iale ce conduc la functionarea eficienta a organizatiei, atât din punct de vedere al calitatii, al mediului cât si securitatii informationale.

Ne angajam :

·  sa mentinem si sa îmbunatatim perpetuu sistemul integrat de management, în sensul calitatii activitatilor prestate, mediului si securittaii informatiilor în conformitate cu legislatia si standardele în vigoare, prin analiza anuala atenta si completa a tuturor cerintelor explicite si implicite ale partilor direct implicate în activitatea noastra astfel încât sa perpetuam satisfactia clientilor si sa îmbunatatim nivelul de multumire al salariatilor;

·  consolidarea pozitiei care o detinem, pentru pastrarea clientilor actuali prin cresterea continua a satisfactiei clientilor nostri prin furnizarea de servicii de calitate realizate în conditii de calitate ireprosabila, grija fata de mediu si interesul pentru securitatea informationala;

·  la selectia si motivarea continua, adaptata noilor conditii ale mediului de lucru a resursei umane si dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor prin metode specifice;

·  sa diminuam orice impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu, generat de activitatile noastre, prin adoptarea unui comportament constient si constiincios fata de poluare sub toate aspectele sale relevante;

·  sa asiguram confidentialitatea, securitatea, disponibilitatea si pastrarea tuturor informatiilor vizând resursele organizatiei în scopul asigurarii continuitatii proceselor afacerii si sa mentinem si sa îmbunatatim gradul de securitate a informatiei vehiculate în interiorul si în afara organizatiei, prin urmarirea si analiza incidentelor de securitate.

Implicam proactiv întreaga echipa pentru a realiza dezvoltarea si utilizarea eficace a potentialului profesional, permanenta îmbunatatire a sistemului integrat prin analiza periodica a activitatii si a rezultatelor acesteia si prin constientizarea de catre toti membrii organizatiei a  importantei aspectelor vizate de Sistemul Integrat de Management.

SMI este o prioritate de vârf si un factor determinant pentru dezvoltarea durabila si stabilirea unor politici, strategii, programe si practici pentru conducerea proceselor si activitatilor într-o maniera de respect fata de calitate si mediu, respectiv securitate informationala.

Îmi asum responsabilitatea pentru stabilirea si alocarea resurselor necesare în vederea mentinerii, dezvoltarii si îmbunatatirii continue a SMI, în deplina concordanta cu politica declarata.

      Îmi asum angajamentul de a diminua RISCUL organizational, de a maximiza OPORTUNITATILE prin ANALIZA continuua si sadispun SCHIMBARI, în scopul realizarii obiectivelor stabilite.

Avem convingerea si credinta, ca o corecta aplicare a politicii de calitate, mediu si securitate informatica, este garantia de a realiza o justa pozitionare ANVICO în societate, din punct de vedere uman, etic, economic si social.

 

Pentru o Lume mai Curata, mai Justa, mai Rationala si mai Sigura.

ADMINISTRATOR UNIC

Moscviciov MirelaHome | About us | XEROX | IBM | Software Development | Web Design | Digital Album Maker | Partners | Career | News | Contact